Bel (072) 5624215 >>

Ouderraad

 Welkom op de pagina van de Ouderraad

Op de KBS de Erasmus is een groep enthousiaste ouders lid van de ouderraad (OR).

De ouderraad ondersteunt het team van school bij de extra activiteiten in en om het lesprogramma. Een deel van de activiteiten linkt direct aan de schoolse activiteiten zoals de Kinderboekenweek en culturele excursies.

Ook festiviteiten zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen en de disco worden mede door de OR georganiseerd. Daarnaast is er volop aandacht voor sportiviteit. In dit kader kunt u denken aan de sportdagen en de organisatie van de avond-4-daagse. Iedere activiteit wordt door een commissie, bestaande uit een leerkracht van school en OR leden georganiseerd.

De ouderraad bestaat momenteel uit totaal 12 leden waarvan 3 bestuursleden en een vertegenwoordiging van 9 ouders uit alle lagen van de school: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Bestuursleden zijn:

Leontien Rietdijk (Voorzitter)

Anja Woestenburg (secretariaat)

Pleuni Dijkstra  (Penningmeester)

 Wij hopen ook in de komende jaren veel leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. Hierbij kunnen we altijd nog extra hulp gebruiken. Dit kan in de vorm van ouderraadslid of als hulpouder. U bent van harte welkom om ons te komen helpen waar u kunt.

U kunt zich aanmelden via ons mailadres:  or.erasmus@live.nl

 

 

 

 

Contact

kbs Erasmus
JMP de Biestraat 2-4
1827PA Alkmaar

erasmus@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5624215

www.erasmus-saks.nl

 

Aanmelden >>

Snel naar