Bel (072) 5624215 >>

Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en teamleden (leerkrachten). Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur SAKS, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SAKS-scholen.


De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR heeft een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden waar het beleidszaken betreft. Het huishoudelijk reglement ligt op school ter inzage.

 

Vergaderingen van de medezeggenschap zijn altijd openbaar, hetgeen inhoudt dat u altijd welkom bent om aanwezig te zijn.  

U kunt in contact treden met de MR via dit mailadres: mzerasmus@saks.nl

Contact

kbs Erasmus
JMP de Biestraat 2-4
1827PA Alkmaar

erasmus@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5624215

www.erasmus-saks.nl

 

Aanmelden >>

Snel naar