Bel (072) 5624215 >>

Klachtenregeling

 

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon werkzaam binnen SAKS of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij SAKS is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school wordt opgelost. Indien de klacht niet naar tevredenheid met de directie van de school wordt opgelost, bestaat er de mogelijkheid om de contactpersoon van de school te raadplegen. Contactpersonen zijn verbonden aan de school. Elke school heeft een eigen contactpersoon. Op de Erasmus is Nelleke de Mink de contactpersoon. Contactpersonen zijn het aanspreekpunt bij klachten binnen een school. De contactpersoon kan u tevens ondersteunen bij verwijzing naar de (externe) vertrouwenspersoon van het bestuur. 

Externe vertrouwenspersonen

Het kan iedereen overkomen: er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Je vraagt je af wat je ermee moet. Meestal helpt het om daar met de betrokkenen zelf over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. In die gevallen kun je een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met meldingen, klachten, vragen, problemen of twijfels met betrekking tot integriteit of ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur en begeleider. De vertrouwenspersoon  denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je desgewenst hierin begeleiden.

Jeanette Jager en Freek Walther zijn de externe vertrouwenspersonen van SAKS.

Zij ondersteunen en begeleiden ouders en leerlingen (en ook medewerkers) bij de behandeling van hun klachten. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen of integriteit maar ook over kwesties van school- organisatorische of onderwijskundige aard.

Je hebt een melding of klacht, en dan?

Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Heel vaak lukt dit door middel van één of enkele bemiddelende gesprekken. Lukt dit niet of is het gebeurde te ernstig, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag van SAKS of de Landelijke Klachtencommissie waar SAKS bij is aangesloten.

Hoe zit het met geheimhouding?

Alle gesprekken met een externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van acuut gevaar of een strafbaar feit. Om te komen tot een oplossing kan het nodig zijn om in contact te treden met degene waarover de klacht gaat of met de directeur/bestuurder. Dit wordt echter nooit gedaan zonder je toestemming. Alle te nemen stappen worden vooraf goed doorgesproken, er gebeurt niets buiten je om.

De contactgegevens van Jeanette Jager en Freek Walther zijn: 

Jeanette Jager

Tel. 06 18233215

Freek Walther

Tel. 06 40816327

E-mail: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl  

Als de klacht niet tot tevredenheid is opgelost binnen SAKS, kan de klacht formeel ingediend worden bij de klachtencommissie. SAKS is aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Telefoon 070-3925508.

 

 

 

Contact

kbs Erasmus
JMP de Biestraat 2-4
1827PA Alkmaar

erasmus@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5624215

www.erasmus-saks.nl

 

Aanmelden >>

Snel naar