Bel (072) 5624215 >>

Over de school

 

De Erasmus is een actieve school waar we streven naar “kennis en verdraagzaamheid”, waar kinderen worden uitgedaagd om zichzelf optimaal te ontwikkelen. We proberen dit te bereiken in een sfeer van rust en regelmaat, waarin duidelijke regels en afspraken zijn voor leerlingen en leerkrachten. Wij gaan ervan uit, dat het gevoel van veiligheid en vertrouwen een belangrijke basis is voor het leren op school. Bovendien besteden wij op basis van wederzijds respect veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. Openstaan voor en tolerantie van elkaar zien wij als een belangrijke opdracht.  

De identiteit die we willen voor onze school wordt voor een goed deel bepaald door een optimistische visie op het kind. Wij gaan ervan uit, dat het mogelijk is om kinderen het goede te leren kennen en herkennen en van daaruit ook het goede te leren doen.

 

Contact

kbs Erasmus
JMP de Biestraat 2-4
1827PA Alkmaar

erasmus@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Tel: (072) 5624215

www.erasmus-saks.nl

 

Aanmelden >>

Snel naar