Bel (072) 5624215 >>

Oefenstof

Wat kunnen de kinderen thuis doen?

- De kinderen kunnen thuis aan Rekentuin en Taalzee werken. De inlogcode hiervoor weten de kinderen zelf. En anders kunt u die aan de leerkracht vragen.

- De kinderen van groep 4 krijgen regelmatig een tafeltoets. U krijgt voor ieder toetsje een berichtje via Digiduif.

- Hardop lezen: Om het lezen te oefenen kunt u thuis uw kind hardop laten lezen. Als u vragen heeft over het avi-niveau, dan kunt u altijd even uit school langskomen.

 

                                                       

Omschrijving Vakgebied
Optellen en aftrekken Rekenen
Taal en spelling Spelling